fyrstikkbakken14

Hjemmekontor eller verktøybod? Vi ønsker dine innspill!

Fyrstikkbakken 14 er et unikt boligkonsept som bygges på Bryn i Oslo. Konseptet har store områder som deles av beboerne, både utendørs og innendørs. Faktisk så store at vi lanserer en ny målenhet: Delemeter (mD); altså meter man deler.

– Vi har store planer for delemeterne i Fyrstikkbakken 14. Det skal blant annet bli hjemmekontor, verktøybod, parsellhage, takhage med sauna, elbilpool, sykkeldeling og et eget stillerom som kan brukes til det meste, sier Olav Birkenes i Birk & Co.

Dette blir fremtidens hjem i byen og en ny måte å bo på, der du kan være helt for deg selv eller sammen med andre. Et nabolag der man deler på de godene man ellers har begrenset tilgang på.

Vi har spennende planer for hva disse godene skal bli, men nå ønsker vi dine innspill. Når du melder interesse kan du også komme med forslag om hva du aller helst vil bruke delemeterne til.

– Målet er at du som skal bo i Fyrstikkbakken 14 selv kan være med å bestemme hvordan du vil ha det, sier Olav Birkenes, i Birk & Co.

* Alle visualiseringer er ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate - Concept by We Are Live