fyrstikkbakken14

Lanserer miljøvennlig boligprosjekt, med deling i fokus

I disse dager lanseres planene for det innovative miljøboligprosjektet, Fyrstikkbakken 14 på Bryn i Oslo. Prosjektet er et FutureBuilt-pilotprosjekt i massivtre, med mål om 50 prosent lavere klimagassutslipp enn det som er standard i bransjen. Nå etterlyser boligutvikleren Birk & Co kraftige insentivordninger fra politikerne.

- De siste årene har vi sett hvor utrolig effektiv elbilpolitikken har vært for å skape en endring hos store deler av det norske folk. Årsaken til den rivende utviklingen i antall elbiler i Norge er åpenbar: den enorme godteposen med insentiver i form av fritak fra merverdiavgift, billigere bomring, redusert årsavgift, gratis parkering på kommunale plasser osv. Tenk om vi kunne lære av effektiv politikk som fungerer og overføre den til andre områder, sier Olav Birkenes i Birk & Co.

Trenger et kollektivfelt for miljøboliger

Selv om byggebransjen står for hele 40 prosent av verdens klimagassutslipp er det for lite fokus på å bygge miljøboliger i norsk og internasjonal byggebransje. Miljøboligprosjekter kjennetegnes ved at de har klart definerte mål for reduksjon av klimagassutslipp. Slike prosjekter bør ha mål om miljøvennlige og kortreiste materialer, gjenbruk av eksisterende bygg der det er hensiktsmessig, samt byggeplasser med lave utslipp og lite svinn. Miljøboliger bør dessuten være mest mulig klimanøytrale også i driftsfasen.

- Det finnes både kvalitetsstempel og programmer for miljøboliger. For eksempel FutureBuilt, der man har definert et «referansecase» som miljøprosjektene skal sammenligne seg med innen områdene materialbruk, transport og løpende drift. Målet er 50 prosent reduksjon i forhold til referansecaset. BREEAM og Svanemerket er to gode kvalitetsstempel for miljøboliger. Vi har altså relativt gode ordninger og kvalitetsstempel på plass, men de fremstår som ukoordinerte og etterspørres ikke av boligkjøperne. Fra politisk ståsted finnes det ingen helhetlig samordning eller incentivpakke kraftig nok til å skape en reell endring. Miljøboliger er dyrere å bygge, blant annet fordi de krever en mye høyere grad av innovasjon med prøving og feiling, enn hva som er tilfellet med tradisjonelle byggemetoder. Akkurat som med elbilene, er vi avhengig av en storstilt incentivpakke for å få fart på sakene. Vi trenger rett og slett et kollektivfelt for miljøboliger, mener Birkenes.

I forbindelse med lanseringen av Fyrstikkbakken 14 utfordrer Birk & Co nå politikerne, til å overføre elbilpolitikken til miljøboliger gjennom kollektivfelt og andre gode incentivordninger.

- Det er sikkert mye av elbilpolitikken som kan diskuteres, men at den har endret folks handlevaner er det ingen tvil om. Nå er tiden inne for å se på en tilsvarende kraftfull incentivpakke for boligkjøperne og -utviklerne, avslutter Birkenes.

Tre konkrete virkemidler, som kan stimulere til en mer miljøvennlig boligutvikling:

  • Fritak fra dokumentavgift og eiendomsskatt ved kjøp av miljøbolig
  • Tydelig prioritet i saksbehandlingskøen hos Plan- og bygningsetaten for miljøboliger
  • Forhåndsgodkjente dispensasjoner fra tekniske krav for boligprosjekter der man velger å bevare eksisterende bygg istedenfor å rive og bygge nytt
* Alle visualiseringer er ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate - Concept by We Are Live