fyrstikkbakken14

Velkommen til landets hyggeligste nabolag - på Facebook

Du er velkommen i vår nyopprettede Facebook-gruppe.

Vi har nylig opprettet en egen Facebook-gruppe for alle beboere i Fyrstikkbakken 14. Her vil det deles informasjon om byggestatus, inspirasjon, smarte og nyttige tips om delingsøkonomi, samt bli mulighet for å komme med innspill til hvordan delemeterne kan se ut og brukes.

Meld deg inn her: HER, eller søk opp gruppen F14 - vårt nye nabolag for å bli medlem.

Gruppen vil overtas av styret når prosjektet er innflyttingsklart. 

Kommunikasjonsplattform 

I tillegg til denne facebook-gruppa, har vi også invitert alle kjøpere til Bygr, hvor alle praktiske forhold om tilvalg, endringsønsker og kommunikasjon med selger og entreprenør skjer. Her vil dere få fortløpende info om fremdriften, frister for bestilling etc.


Besøk Bygr
HER

* Alle visualiseringer er ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate - Concept by We Are Live