fyrstikkbakken14

Hvordan funker det?

Når vi utforsker fremtidens boformer og lanserer en verdensyhet som venneleilighet er det klart det dukker opp noen praktiske spørsmål. Hvordan funker det for eksempel med finansiering, forkjøpsrett og andel?

BOKVALITETER

Hva er en Venneleilighet?

Venneleiligheter er leiligheter med flere eiere. Vi har to typer Venneleiligheter; Deleleilighet og Tvillingleilighet. 

Deleleilighet er en leilighet som eies av flere.

Tvillingleilighet er to leiligheter med et deleareal i mellom seg.

Hvor ligger Venneleilighetene?

Få en enkel og intuitiv oversikt hvor de ulike Venneleilighetene ligger i boligvelgeren. Utforsk boligvelger her.

Er det mulig å tilpasse interiøret?

Nei, tilvalgsprosess er over, men du kan lese mer om hva som leveres  her.

Har Venneleiligheter tilgang til Delemeterne?

Ja, så klart! Venneleiligheter har tilgang til Delemeterne som alle andre i Fyrstikkbakken 14. Les mer om dine Delemeter her.

HVORDAN KJØPE

Hvordan kjøpe Venneleilighet?

Venneleiligheter kan kjøpes som én eller flere borettslagsandeler. Kjøperne av Deleleilighet kan velge om de vil dele opp eierskapet til leiligheten i eller flere borettslagsandeler. For eksempel kan en triplettleilighet deles inn i to eller tre andeler: én for hver venn som kjøper, eller man kan kjøpe hele leiligheten som én andel. Tvillingleilighetene vil uansett ha to borettlagsandeler, ettersom disse er satt sammen av to selvstendige leiligheter med et deleareal i midten.

2 måter å organisere kjøpet på:

1. Kjøp av deleleilighet der hele leiligheten utgjør én borettslagandel:
Andelen har én kjøpekontrakt og ett oppgjør med tilhørende omkostninger. Kjøpekontrakten kan ha flere eiere med finansiering i en og samme bank. I de fleste banker kan flere personer søke boligfinansiering sammen (som medlåntakere), men man kan også søke hvert sitt separate lån (der man kausjonerer for hverandre). Banken tar sikkerhet i hele leiligheten/andelen.

2. Kjøp av Tvillingleilighet og Deleleilighet der man splitter eierskapet opp i flere borettslagandeler:
Hver andel har sin egen kjøpekontrakt som finansieres hver for seg, og det tilfaller oppgjørs- og administrasjonsgebyr per andel. Banken(e) tar pantesikkerhet i hver andel som en helt vanlig borettslagandel. Ettersom hver andelseier har adskilt finansiering får man dermed sin egen plan for betaling av renter og avdrag og er økonomisk uavheneig av de man bor sammen med.

HVA BØR JEG VELGE?

Dersom du ønsker en løsrevet økonomi fra de du bor med kan det være en fordel å dele eierskapet til Venneleiligheten i flere andeler (Tvillingleilighet er uansett to andeler). Dette koster litt mer (hovedsakelig i gebyrer), men du vil da ha en fristilt økonomi med din egen kjøpekontrakt, din egen borettslagsandel, ditt eget lån og du hefter ikke for andres finansiering. På den annen side kan du ikke eie mer enn én borettslagsandel. Det betyr at dersom en person i Venneleiligheten flytter ut og du kjøper dennes andel på din forkjøpsrett, må du enten selge den videre til en annen venn eller innhente godkjenning fra borettslaget om å få slå sammen andelene, slik at du igjen bare eier en andel. Vi har lagt opp fordeling av fellesgjeld slik at det ikke skal være noen ulempe for borettslaget å godkjenne en slik sammenslåing.

Dersom to venner for eksempel kjøper en Triplettleilighet for å leie ut ett rom vil det være smart å dele leiligheten opp i to andeler, slik at man eier det siste rommet sammen og kan få leieinntekter uten å bryte med borettslagets bestemmelser.

FELLESKOSTNADER

Hvordan fordeles (felles)kostnadene?

Dersom man kjøper en Venneleilighet med flere andeler fordeles og faktureres alle felleskostnadene på hver av andelene i henhold til eierbrøk. Dersom man velger å kjøpe med kun en andel for hele leiligheten må man selv sørge for å dele regningen innbyrdes i Venneleiligheten.

Det fine med å dele leilighet er at kostnader til strøm, forsikring, internett og oppvarming kan deles på flere, slik at det blir rimeligere. Vi tenker at de nevnte kostnadene bør deles likt, da det trolig vil være veldig små forskjeller i forbruk per person. Det vil kun bli montert en strøm- og vannmåler per leilighet.

HVORDAN SELGE?

Hva skjer hvis en vil selge seg ut av en andel?

Hvis en ønsker å flytte eller selge seg ut av Venneleilighet der hele leiligheten utgjør én andel, kan utkjøp mellom eierne avtales privat. Det er opptil eierne å avklare alle forholde med salget. Vi anbefaler å avtale en «exit-strategi» på forhånd, slik at man sikrer et godt vennskap og god forutsigbarhet for alle parter.

Hva skjer hvis alle vil selge andelen?

Hvis alle vil selge Venneleilighet der hele leiligheten utgjør én andel, kan andelen selges fritt. Det er fortsatt lurt å ha avtalt hvordan kostander ved salg skal fordeles.

Hva skjer hvis en vil selge andelen sin?

Hvis en andelseier ønsker å selge seg ut av Venneleilighet der leiligheten er delt inn i flere andeler, har de andre andelseierne forkjøpsrett på andeler tilknyttet venneleiligheten. Siden det er ikke lov å eie flere andeler i et borettslag må man evt., slå sammen andeler til en ny andel. Det kan gjøres ved å søke styret om sammenslåing av andeler og vedtas på generalforsamlingen til borettslaget. Løpende felleskostnader er arealfordelt, slik at en sammenslåing av andeler vil ikke påvirke fordeling av felleskostnader og fellesgjeld. Det er derfor ingen ulemper å godkjenne en sammenslåing av andeler i deleleilighet for andre andelseiere i borettslaget.

Som nevnt anbefaler vi at andelseierne blir enige om hvordan man løser et fremtidig salg av en andel. Mulige måter å fastsette andelsverdien kan være å:

1. Benytte generell prisstigning i Oslo som utgangspunkt

2. Innhente uavhengige takster eller verdivurderinger

3. Legge ut andelen på det åpne markedet (for å teste markedspris)

4. Andre måter dere selv blir enige om

Hva skjer hvis alle vil selge andelene?

Hvis alle vil selge en Venneleilighet der leiligheten er delt inn i flere andeler, anbefales det å selge alle andelene samlet som en Venneleilighet. Andelene er imidlertid fritt omsettelige og kan selges separat. Det er også mulig å slå sammen andelene før salg for å selge boligen som en andel. Slik sammenslåing må i så fall godkjennes av borettslaget.

LITT HJELP TIL DET PRAKTISKE

Hvordan får jeg lån til boligleilighet?

Fyrstikkbakken 14 har et samarbeid med Bien Sparebank som både kan gi lån til vanlige leiligheter og Venneleiligheter. Se kontaktinformasjon her.

Hvorfor lage en privatrettslig avtale?

Vi anbefaler at kjøpere av venneleiligheter med en eller flere andeler blir enige om en bindende avtale som regulerer prosess for videresalg. Hvis man ikke lager privatrettslig avtale så kan en andelseier fritt selge andelen sin. Det kan være lurt å avtalefeste hvor lang tid i forveien man må gi beskjed om at man ønsker å selge. Det kan også være aktuelt å avklare betingelser for hvordan den ene parten kan kjøpe ut den andre, hvis en av partene ønsker å bo der videre.

Det er ikke alle som synes det er enkelt å sette opp kontrakter eller skrive søknader, derfor har vi laget forslag til malverk for venneleiligheter til dere nederst på siden.

Maler

Malene er generelle utgangspunkt ment som inspirasjon til kjøpere som ser for seg å kjøpe en venneleilighet eller tvillingleilighet. Malene dekker ikke ethvert mulig tema som kan avtalereguleres, men inneholder forslag til reguleringer på noen hovedtemaer som det er lurt å ha et bevisst forhold til. Det er viktig at det tas aktivt stilling til de ulike punktene i avtalen og at det vurderes konkret hvilke kontraktsløsninger man ønsker seg

Er det mer du lurer på?

For eksempel hvordan du skal gå fram ved kjøp, hvordan Delemeter fungerer eller kvaliteter i leilighetene? Svarene finner du her.

* Alle visualiseringer er ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate - Concept by We Are Live