fyrstikkbakken14

Bra for deg og bra for planeten

Fyrstikkbakken 14 er et fremtidsrettet og miljøvennlig boligprosjekt. Det er derfor vi sier; «Bra for deg og bra for planeten.» Men hva betyr egentlig det og hvordan jobber vi for å ta de mest miljøvennlige valgene i hele prosessen? Les mer om vår miljøvennlige verden her.

FutureBuilt

Fyrstikkbakken 14 er FutureBuilts første kommersielle boligprosjekt i massivtre. Med et mål om 50 % reduksjon i klimagassutslipp under konstruksjon og et nær nullenergibygg er det en ambisjon for utbygger å vise at det kan være enkelt og smart å leve miljøvennlig for fremtidens boligkjøper. 

FutureBuilt er Oslo-regionenes  utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Prosjektene er forbilder og skal redusere klimagassutslippene med 50 % innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter.

BREEAM

Når du skal kjøpe ny bolig er det mange ting du må ta hensyn til. Om boligen er miljøvennlig er kanskje ikke det de fleste av oss har lengst fremme i bevisstheten. Men om du velger en bolig som har blitt bygget miljøriktig – for deg og omgivelsene, vil du kunne sove enda bedre om nettene, vel vitende om at du har gjort et godt valg. Å ta miljøet på alvor, er å ta hverandre på alvor.

Utbyggingsselskapet har registrert Fyrstikkbakken 14 og har som ambisjon å miljøsertifisere bygget BREEAM NOR Very Good.

Massivtre -
Fremtidens byggemateriale

Fyrstikkbakken 14 bygges i massivtre. Et materiale som både er elegant og solid, men like viktig; det er et av de mest miljøvennlige alternativene i dagens boligbygging. I tillegg gir materialet et veldig godt inneklima fordi det tar opp fuktighet når det er fuktig og tilfører fuktighet til leiligheten når det er tørt, for eksempel på vinterstid.

* Alle visualiseringer er ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate