fyrstikkbakken14

Bra for deg og bra for planeten

Fyrstikkbakken 14 er et fremtidsrettet og miljøvennlig boligprosjekt. Det er derfor vi sier; «Bra for deg og bra for planeten.» Men hva betyr egentlig det og hvordan jobber vi for å ta de mest miljøvennlige valgene i hele prosessen? Les mer om vår miljøvennlige verden her.

FutureBuilt

Fyrstikkbakken 14 er FutureBuilts første kommersielle boligprosjekt. Med et mål om 50 % reduksjon i klimagassutslipp under konstruksjon og et nær nullenergibygg er det en ambisjon for utbygger å vise at det kan være enkelt og smart å leve miljøvennlig for fremtidens boligkjøper. 

FutureBuilt er Oslo-regionenes  utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Prosjektene er forbilder og skal redusere klimagassutslippene med 50 % innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter.

BREEAM

Når du skal kjøpe ny bolig er det mange ting du må ta hensyn til. Om boligen er miljøvennlig er kanskje ikke det de fleste av oss har lengst fremme i bevisstheten. Men om du velger en bolig som har blitt bygget miljøriktig – for deg og omgivelsene, vil du kunne sove enda bedre om nettene, vel vitende om at du har gjort et godt valg. Å ta miljøet på alvor, er å ta hverandre på alvor.

Utbyggingsselskapet har registrert Fyrstikkbakken 14 og har som ambisjon å miljøsertifisere bygget BREEAM NOR Very Good.

Massivtre -
Fremtidens byggemateriale

Fyrstikkbakken 14 bygges i massivtre. Et materiale som både er elegant og solid, men like viktig; det er et av de mest miljøvennlige alternativene i dagens boligbygging. I tillegg gir materialet et veldig godt inneklima fordi det tar opp fuktighet når det er fuktig og tilfører fuktighet til leiligheten når det er tørt, for eksempel på vinterstid.

Innovasjon og utvikling

Vi utforsker fremtidens boformer.  Det betyr unike leiligheter med deleløsninger for enhver livssituasjon, teknologi for en sømløs hverdag og miljøvennlige innovasjoner til det beste for deg og planeten. Dette er et kontinuerlig arbeid der vi er åpne for alle innspill og påvirkning fra dere som skal bo her. Her kommer en liten status på det vi jobber med. 

Deleleiligheter -
Bo sammen, men separat.

I Fyrstikkbakken 14 planlegger vi noen leiligheter du kan dele med venner, tidligere partnere med felles barn eller andre du ønsker å bo sammen, men separat med. Disse leilighetene består for eksempel av to selvstendige leiligheter med egen inngang, men med dør inn til et fellesområde på deling. Vi planlegger et byggeklossprinsipp der mindre leiligheter kan settes sammen til større enheter om man ønsker. Kanskje noen vil ha en generasjonsbolig eller kanskje man vil bo sammen med en venn eller en slektning. Mange bor allerede i kollektiv i dag, men da ofte som leieboere. Hva om du kan eie sammen med venner? Så blir det enklere å komme inn på boligmarkedet og jo mer du deler, jo rimeligere blir det. Vi ser frem til å presentere dette nærmere og til å høre interessentenes tilbakemeldinger. 

Teknologi for en sømløs hverdag:)
Book delemeter i appen - og bli kjent med naboen

Teknologi gir fantastiske muligheter. I Fyrstikkbakken 14 utforsker vi hvordan det kan bidra til at nabolaget blir enda mer ålreit. Vi jobber blant annet med en supersmart app som alle beboere får tilgang til. I appen Heime  får du oversikt over de ulike delemeterne, når de er ledige og når de er opptatt. Så da er det bare å velge ønsket dato, tid og hva du vil booke. Enkelt og greit.

I tillegg kan du treffe naboer med felles interesser, invitere til arrangementer, tilby og be om tjenester. Heime bidrar til at naboer hjelper naboer og naboer blir venner:)

Parkering og deling

I Fyrstikkbakken 14 sier vi at man får mer sammen. Det gjelder også planene vi har for parkeringsplassene. Men før vi forklarer nærmere de innovative planene kan vi slå fast en ting: De som ønsker parkering i Fyrstikkbakken 14 får i utgangspunktet anledning til å leie seg plass. Men dersom samtlige beboere vil ha sin egen parkeringsplass som ingen andre får bruke på noe tidspunkt, så vil vi måtte foreta prioriteringer. Altså at de største leilighetene får fortrinnsrett, færre gjesteparkeringsplasser og mindre plass for vareleveranser. Derfor planlegger vi en fleksibel parkereringsløsning, der vi ved hjelp av deling, teknologi og felleskap kan tilby en ledig plass til den som kommer kjørende hjem eller på besøk i Fyrstikkbakken 14.

For å få til dette ser vi på et fleksibelt, virtuelt parkeringssystem (eller en «digital tvilling» om du vil) som til enhver tid vil ha oversikt over hvilke plasser som er ledig, når neste bil kommer hjem og hvem som har fristilt «plassen sin» til gjesteparkering mens man er borte. Dette blir litt som et kontorfellesskap der man ikke har faste plasser, bare at vi bytter ut kontoret med parkeringsplasser og medarbeidere byttes ut med biler. Dersom vi for eksempel har 15 biler i elbilpoolen er det relativt sannsynlig at disse er mye i bruk på ettermiddagen og i helgene. For hver gang noen booker en bil i poolen så forteller man parkeringssystemet når det vil være ledig kapasitet i et gitt tidsrom. Dermed har vi løst et logistikkproblem uten å øke kapasiteten. Vi har bare vært litt smartere med kapasitetsutnyttelsen.

I de første tre årene vil det være byggherren (AFE Boligprosjekt 2020 AS) som eier parkeringsplassene og de som bruker plassene leier av oss. Etter de tre første årene vil sameiet ha krav på å kjøpe plassene, til en redusert og samlet pris. I kraft av at du er seksjonseier i sameiet vil du da (etter tre år) få en liten eierandel av «Parkeringsseksjonen». Samtidig får du da inntekter fra de som leier plasser og fra gjesteparkering. Totalt sett vil de forventede inntektene fra parkering være nok til å dekke sameiets renter og avdrag ved kjøp av plassene, og sameiet står fritt til å omdisponere arealet i garasjen i fremtiden.

Dette gjør vi av to grunner; Deling og trygghet. Deling ved at istedenfor å selge til noen få, ønsker vi at felleskapet eier sammen og kan dele på godene. Trygghet i form av at vi som byggherre står for sikkerhet ved lansering og fasilitering av parkeringsplasser og selve systemet. En vinn-vinn situasjon, med andre ord.

Medvirkning og påvirkning –
Hvordan vil du ha det?

Medvirkning, påvirkning og involvering. I Fyrstikkbakken 14 har vi vært åpne for innspill, nesten uansett hva det måtte være. Vi har sendt ut spørreundersøkelser, vi har gjennomført medvirkningsworkshoper og vi har gått tilbake til tegnebrettet sammen med arkitektene mange ganger for å svare best mulig på ønsker og innspill. 

Man får mer sammen, og man får til mer sammen. 

* Alle visualiseringer er ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate - Concept by We Are Live